בידוק לטיסה

שלבים
כניסה
רשימת טיסות
פרטי נוסעים
אישור
כרטיס
כניסה
 
מערכת בידוק עצמי


ניתן להזדהות באחת מהאפשרויות הבאות:
  1. מספר כרטיס טיסה ושם משפחה
  2.   או
  3. מספר נוסע מתמיד וסיסמת זיהוי
כרטיס אלקטרוני
מס. כרטיס אלקטרוני מס. הכרטיס האלקטרוני שלך מופיע בפינה הימנית העליונה של הכרטיס, או בפינה הימנית התחתונה של האימייל שקיבלת. הכנס את כל 13 הספרות של הכרטיס
שם משפחה עליך לרשום את שם המשפחה בדיוק כפי שמופיע בכרטיס האלקטרוני שברשותך
נוסע מתמיד
מס. נוסע מתמיד יש להקיש את מספר החבר המלא שלך במועדון כולל ספרת ביקורת ללא האותיות הלועזיות המציינות את קיצור שם המועדון.  לדוגמא: אם מספרך הינו  TL 1234567  ,יש להקיש 1234567 .אם מספרך TL 123456789 יש להקיש 123456789
סיסמא הכנס את הסיסמא שהוגדרה בכניסתך לאתר המועדון.
עזרה עזרה
המשך